19. Thực trạng kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên tại một số Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...