257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định

Đánh giá hiệu quả của kĩ thuật sonde dạ dày sử dụng Guiwire dẫn đường trên bệnh nhân hôn mê

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...