257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định

Nghiên cứu tính tiện dụng và độ tin cậy của nhiệt kế hồng ngoại trong theo dõi thân nhiệt bệnh nhân

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...