1. Thay đổi kiến thức của người bệnh gút về lối sống và chế độ ăn uống sau can thiệp giáo dục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017.

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...