Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn cể lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...