Thực trạng kiến thức của Điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Xem bài báo

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...