Ban biên tập

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

Ban biên tập

Tổng Biên tập: TS. Ngô Huy Hoàng

Phó Tổng Biên tập: TS. Trương Tuấn Anh

Ủy viên Ban Biên tập:

  1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng
  2. TS. Nguyễn Minh Lợi
  3. TS. Vũ Văn Thành
  4. PGS. TS. Hoàng Cao Sạ
  5. TS. Trần Văn Long
  6. TS. Phạm Thị Thu Hương
  7. TS. Nguyễn Thị Minh Chính
  8. TS. Đỗ Minh Sinh (Ủy viên thường trực)

Thư ký tòa soạn:

  1. ThS. Lê Thị Huyền Trinh
  2. CN. Trần Thị Hải Lý

Số mới ra

Gửi bài mới