Thông báo


TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

Thông báo

Thông báo Về việc thu phí đăng tải bài báo trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

23 Tháng hai 2023

Kính gửi Quý đồng nghiệp, Quý tác giả, Quý độc giả!

Căn cứ Thông báo số 383/TB-ĐDN ngày 21/02/2023 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng xin gửi tới Quý đồng nghiệp, Quý tác giả, Quý độc giả nội dung thông báo về việc thu phí đăng tải bài báo trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng như sau:

Chúc mừng Tạp chí Khoa học Điều dưỡng (JNS) của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vinh dự vào danh sách Tạp chí Khoa học được tính điểm của HĐGSNN

2 Tháng tám 2022

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xuất bản số tạp chí Khoa học Điều dưỡng dành cho Hội nghị Khoa học Điều dưỡng thường niên lần thứ II của Bệnh viện

9 Tháng mười 2021

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xuất bản số tạp chí Khoa học Điều dưỡng dành cho Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2020

9 Tháng mười 2021

Số mới ra

Gửi bài mới