Tạp chí Khoa học Điều dưỡng gửi thư mời về việc viết bài đăng trên tạp chí Khoa học Điều dưỡng số 01/2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
18 Tháng một 2022

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng gửi thư mời về việc viết bài đăng trên tạp chí Khoa học Điều dưỡng số 01/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 NAM ĐỊNH                                                                       Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG

                                                                                      

                                                                         THƯ MỜI

                        Về việc viết bài đăng trên tạp chí Khoa học Điều dưỡng số 01/2022 

                Kính gửi:       

                          Các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng

                          Các cơ sở y tế

                          Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu

                         Quý đồng nghiệp.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng xin gửi đến Quý vị lời chào trân trọng.

Với tôn chỉ mục đích đăng tải và phổ biến các kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin khoa học, đào tạo, giáo dục trong lĩnh vực điều dưỡng và các lĩnh vực có liên quan. Qua 4 năm tồn tại và phát triển, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng đã xuất bản 16 số với 262 bài báo khoa học, tạo nên vị thế nhất định cho ngành Điều dưỡng Việt Nam. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng đã được ghi nhận, tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử “Khoa học Điều dưỡng” số 439/GP-BTTTT ngày 13/7/2021 và Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số ISSN cho Tạp chí bản điện tử số 2734 - 9632 theo Văn bản số 23/TTKHCN-ISSN ngày 12/8/2021.

Nhằm nâng cao chất lượng tạp chí và bắt kịp với xu hướng số hóa trong thời kỳ 4.0, từ tập 5 số 1 năm 2022, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng chính thức áp dụng xuất bản trực tuyến cho các bản thảo bài báo. Ban Biên tập trân trọng kính mời các Nhà khoa học, cán bộ Y tế, và các giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tham gia viết bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. Quy trình đăng bài trực tuyến xin tham khảo trên trang https://www.jns.vn/ của tạp chí.

Đồng thời tạp chí số 1 hàng năm là số định kỳ xuất bản bằng Tiếng Anh vì vậy tạp chí khuyến khích tác giả nộp bản thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp tác giả chưa sử dụng tốt tiếng Anh, tạp chí sẽ hỗ trợ dịch thuật sau khi bản thảo đạt yêu cầu sau phản biện. Tác giả cũng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi đăng bài.

Thể lệ viết và gửi bài xin xem trực tiếp trên trang https://www.jns.vn/

Địa chỉ Tòa soạn: số 257 Hàn Thuyên – Tp Nam Định;

Điện thoại: 0913553578;      Fax: (0228) 3643669;       Email: jns@ndun.edu.vn

Ban Biên tập cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý vị đối với Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, QL KHCN.

 

 

 

 

 

                Nam Định, ngày 14 tháng 01 năm 2022

                            TM. BAN BIÊN TẬP

                             TỔNG BIÊN TẬP

  

                             Ngô Huy Hoàng

 

 

Số mới ra

Gửi bài mới