Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư điều trị bằng hóa chất tại bệnh viên Quân y 103.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 59 View: 175

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. Q., Trần, V. L., & Nguyễn, Đăng T. (2018). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư điều trị bằng hóa chất tại bệnh viên Quân y 103. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 42–47. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/106

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư điều trị hóa chất.

Phương pháp: Điều tra cắt ngang được tiến hành trên 150 người bệnh ung thư điều trị hóa chất tại Trung tâm ung bướu và y học hạt nhân Bệnh viện 103. Các đối tượng nghiên cứu được đo chiều cao, cân trọng lượng cơ thể và phân loại tình trạng dinh dưỡng theo WHO dựa vào chỉ BMI, đánh giá nguy cơ dinh dưỡng theo công cụ đánh giá chủ quan người bệnh, phỏng vấn khẩu phần ăn và chỉ số hóa sinh được thu thập từ bệnh án.

Kết quả: Tuổi trung bình của người bệnh là 57,1 tuổi, tỷ lệ người bệnh là nam giới (61,3%) cao hơn người bệnh là nữ giới (38,7%). Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số BMI, tỷ lệ suy dinh dưỡng là 27,3% và thừa cân/béo phì là 2,7%. Có 58,0% người bệnh ung thư có nguy cơ suy dinh dưỡng theo phân loại PG - SGA. Có 21,4% đối tượng nghiên cứu bị suy dinh dưỡng theo phân loại Albumin. Tỷ lệ người bệnh thiếu máu là 58,0%. Tỷ lệ người bệnh có khẩu phần ăn 24 giờ không đạt nhu cầu khuyến nghị chiếm 59,3%.

Kết luận: Tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư đang ở mức khá cao và đây là một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm.

Từ khóa

alnutrition, nutritional status, cancer Suy dinh dưỡng, tình trạng dinh dưỡng, ung thư
PDF Download: 59 View: 175
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng