Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của người bênh đái tháo đường type 2

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 494 View: 426

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H., & Nguyễn, T. H. (2018). Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của người bênh đái tháo đường type 2. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(4), 21–25. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/116

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của người bệnh đái tháo đường type 2.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang. được tiến hành với 200 người bệnh đái tháo đường type 2 hiện đang được quản lý điều trị tại Phòng khám đái tháo đường, khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.

Kết quả: Số người bệnh biết cách xử trí khi bị hạ đường huyết (97,5%); Số biết về chỉ số glucose máu được kiểm soát (92,5%); Hiểu biết về nguyên nhân gây hạ đường huyết: 91,5%; Hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bệnh đái tháo đường: 81%; Hiểu biết cao nhất của người bệnh là nguy cơ biến chứng về võng mạc (85%) và bệnh tim mạch (82%), hiểu biết về các biến chứng khác chiếm từ 75-80%; Số người bệnh tuân thủ về chế độ ăn, uống chiếm 82,5%.

Kết luận: Đái tháo đường là một bệnh nghiêm trọng, nhưng nó có thể được kiểm soát nếu kiến thức của người bệnh được cập nhật đầy đủ, tuân thủ điều trị và biết cách theo dõi sát quá trình diễn biến bệnh, góp phần giảm thiểu tối đa những biến chứng kèm theo.

Từ khóa

Diabetes mellitus, knowledge, risk of complications Đái tháo đường, kiến thức, nguy cơ biến chứng
PDF Download: 494 View: 426
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng