Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quang Ninh năm 2017.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 567 View: 1205

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T., Bùi, V. C., Nguyễn, H. H., Phạm, T. T. H., & Đỗ, M. S. (2018). Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quang Ninh năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(3), 35–42. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/140

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh ngoại trú.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ 11/2016 - 7/2017 trên 250 người bệnh được lựa chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ người bệnh tăng huyết áp đang được quản lý điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 22 câu, mỗi câu có 03 lựa chọn. Đối tượng có tổng điểm trả lời ≥ 50 điểm thì được coi là tuân thủ điều trị.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh không tự tăng hoặc giảm lượng thuốc đạt trên 75%. Mức độ thường xuyên ăn giảm lượng muối, chất béo, lượng đường và thức ăn chế biến sẵn của người bệnh đều > 50%. Việc thường xuyên theo dõi và kiểm soát cân nặng đạt khá thấp chỉ có 14,0%. Có 34,4% người bệnh thường xuyên dành thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày.

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị chung đạt 79,6%, chủ yếu người bệnh chưa chú trọng việc đo huyết áp tại nhà, theo dõi và kiểm soát cân nặng, chưa áp dụng các phương pháp để giảm căng thẳng.

Từ khóa

treatment adherence, hypertension, outpatient tuân thủ điều trị, tăng huyết áp, người bệnh ngoại trú
PDF Download: 567 View: 1205
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng