Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kiến thức và thực hành về phòng biến chứng tăng huyết áp của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kiến thức và thực hành về phòng biến chứng tăng huyết áp của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 169 View: 416

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. T., Nguyễn, H. H., Trần, T. L., Đỗ, V. D., & Bùi, V. C. (2019). Kiến thức và thực hành về phòng biến chứng tăng huyết áp của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), 19–26. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/151

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức và thực hành phòng biến chứng do tăng huyết áp của người bệnh tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền với 322 người bệnh tăng huyết áp (THA) đang điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả nghiên cứu: tỷ lệ người bị tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có kiến thức đạt về phòng biến chứng của tăng huyết áp là 61,2%. Tỷ lệ người bị tăng huyết áp tại bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có thực hành đạt về phòng biến chứng của tăng huyết áp là 55,3%. Trong đó, kiến thức về tuân thủ điều trị là khá tốt, tuy nhiên kiến thức về các dấu hiệu nhận biết sớm các biến chứng còn rất thấp: Biến chứng tại não (22%), tim (36,6%), thận (7,7%), mắt (4,1%), chỉ có 5,6% người bệnh kiểm soát được chỉ số huyết áp mục tiêu.

Kết luận: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thực hành đạt về phòng biến chứng của THA ở mức trung bình. Đa số người bệnh có kiến thức và thực hành tuân thủ dùng thuốc khá tốt, tuy nhiên kiến thức về các biến chứng và thực hành thay đổi lối sống còn chưa được cao.

Từ khóa

Knowledge, Practice, Complications of hypertension Kiến thức, Thực hành, Biến chứng tăng huyết áp.
PDF Download: 169 View: 416
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng