Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 181 View: 261

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đoàn, T. H. T., & Ngô, H. H. (2019). Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 42–54. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/183

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019 và đánh giá sự thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục trên một nhóm đối tượng có so sánh trước - sau được thực hiện trên 100 người bệnh đái tháo đường type 2, đang điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La từ 25/02/2019 đến 25/06/2019.

Kết quả: Trước can thiệp kiến thức về tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 của người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế với điểm trung bình kiến thức là 20,58 ± 5,6 điểm trên tổng 36 điểm của thang đo. Nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp 1 tháng với điểm trung bình 30,47 ± 3,63 điểm và duy trì ở 29,68 ± 3,91 điểm sau can thiệp 3 tháng (p<0,001). Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt trước can thiệp là 64% tăng lên 98% sau can thiệp 1 tháng và duy trì với 97% sau can thiệp 3 tháng.

Kết luận: Kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 còn hạn chế trước can thiệp và đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả rõ rệt của giáo dục sức khỏe cho người bệnh và do vậy giáo dục sức khỏe cần được tiến hành thường xuyên tại các cơ sở y tế.

Từ khóa

type 2 diabetes, knowledge, treatment adherence đái tháo đường type 2, kiến thức, tuân thủ điều trị
PDF Download: 181 View: 261
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng