Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 323 View: 663

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, T. Y., Trương, T. A., Vũ, T. M. P., Nguyễn, T. D., & Vũ, T. Én. (2020). Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(3), 116–124. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/250

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh ung thư.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 168 người chăm sóc chính người bệnh ung thư tại trung tâm Ung bướu từ tháng 12/2019 đến 07/2020.

Kết quả: Phần lớn người chăm sóc chủ yếu là nữ (66,1%) và có mối quan hệ với người bệnh ung thư chủ yếu là vợ chồng (47%), con cái (47%). Độ tuổi trung bình của người chăm sóc là 52 ± 12,6 tuổi. Thời gian chăm sóc trung bình một ngày của người chăm sóc là 6,08 ± 1,71 giờ. Người chăm sóc có gánh nặng chăm sóc ở ở mức trung bình khá cao (57,1%), chỉ có 11,3% người chăm sóc có gánh nặng ở mức độ nhẹ. Điểm trung bình gánh nặng chăm sóc người bệnh ung thư là 56,73 ± 12,5.

Kết luận: Nhìn chung, tất cả người chăm sóc đều có gánh nặng và gánh nặng chăm sóc chủ yếu ở mức trung bình. Vì vậy, cần tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho họ.

Từ khóa

Cancer, burden of care, caregiver, cancer patient, social support, personal activities Ung thư, gánh nặng chăm sóc, người chăm sóc, người bệnh ung thư, hỗ trợ xã hội, hoạt động cá nhân.
PDF Download: 323 View: 663
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng