Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 91 View: 198

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, Đình S., Trịnh, T. L., & Lê, T. T. (2020). Nâng cao kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 23–28. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/270

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức về phòng bệnh viêm gan virus B của người dân sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không đối chứng có so sánh trước và sau được tiến hành trên 198 người dân từ 18 tuổi trở lên ở từ tháng 01/2018 đến hết tháng 06/2018.

Kết quả: Điểm trung bình kiếnthức tăng có ý nghĩa thống kê đạt 28,10 ± 3,14 điểm ngay sau can thiệp và còn duy trì khá cao sau can thiệp 3 tháng với 23,45 ± 3,40 điểm so với 16,88 ± 4,79 điểm ở trước can thiệp (p<0,05). Ngay sau can thiệp tỷ lệ người dân có kiến thức đạt cũng tăng lên rõ rệt với 91,4% và còn duy trì ở mức 63,6% sau can thiệp 3 tháng so với 16,7% trước can thiệp (p<0,01).

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của tư vấn truyền thông - giáo dục sức khỏe và sự cần thiết phải nhân rộng chương trình can thiệp giáo dục sức khỏe này ra cộng đồng và thực hiện thường quy để duy trì kiến thức đúng về phòng bệnh viêm gan virus B

Từ khóa

Hepatitis B, knowledge, prevention Bệnh viêm gan virus B, kiến thức, phòng bệnh
PDF Download: 91 View: 198
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng