Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 420 View: 554

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Tăng, T. H., Tăng, T. H., & Đỗ, M. S. (2020). Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 46–55. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp của điều dưỡng tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, nghiên cứu định tính với cỡ mẫu phỏng vấn sâu là 19 điều dưỡng: bao gồm điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng trưởng các khoa: Hô hấp, Tiêu hóa, Thận tiết niệu và chọn mỗi khoa lâm sàng 01 điều dưỡng viên bằng bộ câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu.

Kết quả: Những khó khăn trong môi trường lao động mà điều dưỡng gặp phải chủ yếu do đặc điểm của trẻ. Yếu tố gây stress cho điều dưỡng viên liên quan đến tổ chức phân công lao động chủ yếu do thời gian làm việc nhiều trong 1 ngày và số buổi trực trong một tuần cũng nhiều, tình trạng quá tải bệnh nhân, yếu tố về tâm – sinh lý lao động hầu hết ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa điều dưỡng với người bệnh và người nhà người bệnh không tốt là yếu tố gây căng thẳng thần kinh giác quan, tiếp sau đó là mối quan hệ giữa điều dưỡng với đồng nghiệp không tốt cũng là yếu tố gây stress, cuộc sống cá nhân (độ tuổi, chăm sóc con nhỏ, kinh tế gia đình) là yếu tố liên quan đến stress của điều dưỡng.

Kết luận: Các yếu tố: Môi trường lao động, tổ chức và phân công lao động, tâm – sinh lý lao động và cuộc sống cá nhân (độ tuổi, chăm sóc con nhỏ, kinh tế gia đình) là yếu tố liên quan đến thực trạng stress của điều dưỡng.

Từ khóa

Stress; Nursing; Pediatric. Stress, Điều dưỡng, Nhi khoa.
PDF Download: 420 View: 554
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng