Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 340 View: 758

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hồ, P. T. (2021). Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 28–39. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/323

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác đào tạo liên tục của Điều dưỡng lâm sàng khối Nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020 và xác định nhu cầu đào tạo liên tục giai đoạn 2021 - 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp mô tả cắt ngang được tiến hành trên 48 Điều dưỡng tại 05 khoa lâm sàng khối Nội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020.

Kết quả: Công tác đào tạo liên tục giai đoạn 2019 - 2020 về thực hiện chăm sóc người bệnh và thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng chung đều được Điều dưỡng của 05 khoa lâm sàng khối Nội quan tâm và tham gia học tập với tỷ lệ cao, dao động từ 80% - 100%. Trong 02 năm tới (2021 - 2022), trên 80% Điều dưỡng có nhu cầu đào tạo liên tục: Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe (91,7%). Quy trình Cấp cứu sốc phản vệ (81,3%). cấp cứu ngừng tuần hoàn (81,3%). Cấp cứu ngừng hô hấp (81,3%). Phụ giúp Bác sỹ chọc dịch màng tim (90%). Phụ giúp Bác sỹ Cắt polip (90,0%). Phụ giúp Bác sỹ nội soi dạ dày (80,0%). Phụ giúp Bác sỹ Nội soi đại tràng (80,0%). Phụ giúp Bác sỹ chọc hút dịch màng phổi (80,0%). Về cách thức tổ chức đào tạo: 70,8% đối tượng mong muốn thời gian mỗi khoa học dưới 05 ngày; 87,5% mong muốn được đào tạo ngay tại đơn vị và hầu hết Điều dưỡng mong muốn phương pháp đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành. Với đội ngũ giảng viên là cán bộ các bệnh viện tuyến Trung ương (72,9%).

Kết luận: Các Điều dưỡng của 05 khoa lâm sàng khối Nội mong muốn được đào tạo liên tục về tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe; Quy trình cấp cứu sốc phản vệ, cấp cứu ngừng tuần hoàn, cấp cứu ngừng hô hấp và một số kỹ thuật phụ giúp Bác sỹ. Điều dưỡng mong muốn được đào tạo tại chỗ, với thời gian đào tạo ngắn hạn, phương pháp đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đội ngũ giảng viên là cán bộ y tế bệnh viện tuyến Trung ương.

Từ khóa

Continuity of training, the need for continuous training, Clinical Nursing of Internal Medicine Đào tạo liên tục, nhu cầu đào tạo liên tục, Điều dưỡng lâm sàng khối Nội
PDF Download: 340 View: 758
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng