Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 322 View: 541

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, X. K., Trương, T. A., Vũ, Đình S., & Hồ, P. T. (2021). Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 83–94. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.346

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống và xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 164 người bệnh sau đột quỵ não từ 18 tuổi trở lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 01/2021 đến hết tháng 5/2021.

Kết quả: Chất lượng cuộc sống chung của người bệnh sau đột quỵ não theo thang EQ5D5L là 0,32 ± 0,25. Chỉ số chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não theo sự đi lại (0,18 ± 0,12), tự chăm sóc (0,10 ± 0,06), sinh hoạt thường lệ (0,11 ± 0,07), Đau/khó chịu (0,20 ± 0,07), lo lắng /u sầu (0,09 ± 0,04). Đa số người bệnh sau đột quỵ não có chất lượng cuộc sống không cao chiếm 99,4%, chất lượng cuộc sống cao chỉ chiếm 0,6%.

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tương đối thấp. Chất lượng cuộc sống của người bệnh có mối liên quan với tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thói quen hút thuốc, số lần đột quỵ, tay - chân thuận và chức năng sinh hoạt.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.346

Từ khóa

Stroke, quality of life, Ha Giang General Hospital Đột quỵ não, chất lượng cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
PDF Download: 322 View: 541
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng