Một số yếu tố liên quan đến vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 31 View: 37

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2022). Một số yếu tố liên quan đến vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 61–71. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.434

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 149 người bệnh trên 18 tuổi sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Nghiên cứu mô tả trên 149 người bệnh sau phẫu thuật.

Kết quả: Phương pháp phẫu thuật, vị trí phẫu thuật, tuổi (p<0,05) có mối tương quan đến vận động sau phẫu thuật. Đau sau phẫu thuật, hỗ trợ xã hội có mối tương quan chặt chẽ với vận động sau phẫu thuật tương ứng (r = -0,934;-0,659; 0,304; 0,542; p<0,05). Người bệnh tuổi càng cao thì vận động kém hơn so với những người trẻ tuổi (r = - 0,292; - 0,285,p<0,05 ). Những người bệnh bị gãy xương ở vị trí xương cẳng chân vận động tốt hơn những người bệnh gãy xương đùi và cổ xương đùi (SD = 2,99; 2,83; 2,84; p<0,05); người bệnh kết hợp xương bằng đinh nội tủy vận động tốt hơn những phương pháp kết hợp xương khác (SD = 2,61; 3,82; 3,04; p<0,05).

Kết luận: 92,6% người bệnh tập vận động đạt yêu cầu ở thời điểm ra viện. Tuổi, vị trí phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật, mức độ đau và hỗ trợ xã hội có tương quan với vận động của người bệnh sau phẫu thuật. Trong chăm sóc, người điều dưỡng dựa vào mối tương quan này để đưa ra được những tác động tích cực nhằm nâng cao chất lượng và khả năng phục hồi vận động sau phẫu thuật gãy xương chi dưới.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.434

Từ khóa

vận động, kết hợp xương chi dưới, sau phẫu thuật. movement, lower limb combination,after surgery .
PDF Download: 31 View: 37

Tài liệu tham khảo

Alison A. Smith, et al (2018), Initiation of the Early Mobility Protocol in Surgical and Trauma ICU Patients Department of Surgery, Department of Surgery, Tulane University School of Medicine July 23, 2018

Dolgun, Eda, van Giersbergen, MeryemYavuz, and Aslan, Arzu (2017), ”The Investigation Of Mobilization Times Of Patients after Surgery”, Asian Pac. J. Health Sci, 2017; 4(1):71-75. DOI:10.21276/apjhs.2017.4.1.13

Oxford, University Hospital, Early mobilisation in hospital, NHS Foundation Trust.

Ngo, Anh D, et al. (2012), ”Road traffic related mortality in Vietnam: evidence for policy from a national sample mortality surveillance system”, BMC public health. 12(1), p. 561. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-561

Thomas, Vimla and Sridhar, L (2013), ”Epidemiologic profile of Road traffic accident cases admitted in a tertiary care hospital–A retrospective study in Hyderabad, Andhra Pradesh”, Int J med pharm sci. 3(06), pp. 30-6.

Milgrom, Lesley B, et al. (2004), ”Pain levels experienced with activities after cardiac surgery”, American Journal of Critical Care. 13(2), pp. 116-125.

Mitchinson, Allison R, et al. (2008), ”Social connectedness and patient recovery after major operations”, Journal of the American College of Surgeons. 206(2), pp. 292-300. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2007.08.017.

Nguyen Thi Thu Trang, Thosingha, Orapan, and Chanruangvanich, Wallada (2017), ”Factors Associated with Recovery among Patients after Abdominal Surgery”. J NURS SCI,Vol 35.

Vũ Bảo Hồng (2013), Kết quả chăm sóc Phục hồi chức năng trên người bệnh sau phẫu thuật gãy thân xương đùi tại Viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, năm 2013, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long, 2013.

Mai Anh Dũng (2019), Thực trạng đau của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019, Luận văn thạc sĩ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nguyen Thi Thuy Trang (2015), Factor predicting postopperative fatigue among patients with close fracture of leg undergoing internal fixation surgery in Khanh Hoa general hospital, Vietnam, Master’s thesis, Burapha University.

Münter, Kristine H, et al. (2018), ”Fatigue and pain limit independent mobility and physiotherapy after hip fracture surgery”, Disability and rehabilitation. 40(15), pp. 1808-1816. doi: 10.1080/09638288.2017.1314556

Nguyen Hoang Long (2010), ”Factors related to postoperative symptoms among patients undergoing abdominal surgery”, Master’s thesis. Faculty of Nursing, Graduate School, Burapha University, Thailand.

Topçu SY (2009), ”Evaluating of Postoperative Mobilization of Surgical Patients”, Türk Cerrahive Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kitabı. 3, pp. 89- 91.

Rantanen, Anja, et al. (2004), ”Coronary artery bypass grafting: social support for patients and their significant others”, Journal of clinical nursing. 13(2), pp. 158-166. doi: 10.1046/j.1365-2702.2003.00847.x

Saunders, Cynthia Ball (2015), ”Preventing secondary complications in trauma patients with implementation of a multidisciplinary mobilization team”, Journal of Trauma Nursing. 22(3), pp. 170-175. doi: 10.1097/JTN.0000000000000127.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng