Quay trở lại chi tiết bài báo Mức độ thực hành đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương
Tải xuống