Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 253 View: 390

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H., Nghiêm, N. T., & Phạm, V. P. (2022). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(03). https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.494

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với cỡ mẫu 125 người bệnh tai biến mạch máu não từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Kết quả: Trong tổng số 125 người bệnh tai biến mạch máu, BMI bình thường chiếm 80,0%, suy dinh dưỡng chiếm 16,8%, thừa cân - béo phì chiếm 3,2%. Nhóm độ tuổi ≥70 có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 2,8 lần so với nhóm <70 tuổi (p < 0,05). Người bệnh nhồi máu não có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 1,9 lần so với những người bệnh xuất huyết não (p < 0,05). Người bệnh nuôi ăn qua sonde có nguy cơ suy dinh dưỡng cao gấp 1,6 lần so với nhóm người bệnh tự ăn được qua đường miệng và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch (p < 0,05).

Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở người bệnh tai biến mạch máu não cao. Có mối liên quan giữa tuổi, loại tai biến mạch máu não và đường nuôi dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng. Người bệnh tai biến mạch máu não cần được đánh giá tình trạng dinh dưỡng ngay sau khi nhập viện. Từ đó có định hướng, mục tiêu chăm sóc và cải thiện dinh dưỡng cho người bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.494

Từ khóa

Yếu tố liên quan, Tình trạng dinh dưỡng, Tai biến mạch máu não, , Bệnh viện Lão khoa trung ương Related factors, Nutritional status, Stroke, National Geriatric Hospital
PDF Download: 253 View: 390

Tài liệu tham khảo

Feigin VL, Krishnamurthi RV, Parmar P et al (2013). GBD 2013 Stroke Panel Experts Group Update on the Global Burden of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in 1990-2013: the GBD 2013 study. Neuroepidemiology, 45(3), 161–176. doi: 10.1159/000441085.

Corrigan ML, Mandy E, Arlene A et al (2013). Handbook of Clinical Nutrition and Stroke. Malnutrion in Stroke, 11, 153- 250. doi:10.1007/9781627033800.

Narayanaswamy V, Byung WY, Jeyaraj P (2017). Stroke Epidemiology in South, East, and South-East Asia: A Review. Journal of Stroke, 19(3), 286–294. doi: 10.5853/jos.2017.00234

Corrigan ML, Escuro AA, Celestin J et al (2011). Nutrition in the stroke patient. Nutrition in Clinical Practice, 26(3), 242–252. doi: 10.1177/0884533611405795.

Shinta N, Masako T, Misuzu W et al (2015). Prevalence of malnutrition in convalescent rehabilitation wards in Japan and correlation of malnutrition with ADL and discharge outcome in elderly stroke patients. Journal of Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 30(5), 1145-1151. doi: 10.11244/jspen.30.1145.

Hui JW, Sakinah H, Pei LL (2020). Prevalence and predictors of manutrition risk among post-stroke patients in outpatient setting: A cross-sectional study. Malays J Med Sci, 27(4), 72-84. doi:10.21315/mjms2020.27.4.7.

Crary MA, Humphrey JL, Carnaby MG et al (2013). Dysphagia, nutrition, and hydration in ischemic stroke patients at admission and discharge from acute care. Dysphagia, 28(1), 69–76, doi: 10.1007/s00455-012-9414-0.

Lê Thùy Trang (2018). Tình trạng dinh dưỡng và nuôi dưỡng người bệnh Tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Lão khoa trung ương năm 2018, Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Y khoa, Đại học Y Hà Nội.

Eda Kılıç Çoban (2019). Malnutrition Rate in Stroke Patients on Admission. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, 53(3), 272-275. doi: 10.14744/semb.2018.81994.

Phan Thanh Luân (2014). Điều tra tình trạng suy dinh dưỡng protein năng lượng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viên Lão khoa Trung Ương năm 2014, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ y khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phạm Duy Tường (2013). Tình trạng dinh dưỡng người cao tuổi tại bệnh viện Lão khoa trung ương 2010, Tạp chí nghiên cứu y học. 83(3), 174-178.

Weiping Sun, Yining Huang, Ying Xian (2017). Association of body mass index with mortality and functional outcome after acute ischemic stroke. Scientific Reports volume, 31(7), 2507. doi: 10.1038/s41598-017-02551-0.

Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA (2009). Worldwide stroke incidence and early case fatality reported in 56 population-based studies: a systematic review. Lancet Neurol, 8, 355–369. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70025-0.

Nguyễn Hữu Hoan (2016). Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng bệnh nhân tại khoa điều trị tích cực vệnh viện Bạch Mai năm 2015, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Marlís G F, Lauren O, Levan A (2013). Dysphagia after Stroke: an Overview. Curr Phys Med Rehabil Rep, 1(3), 187–196. doi: 10.1007/s40141-013-0017-y.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng