Kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 221 View: 319

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. K. T., & Ngô, H. H. (2022). Kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 179–190. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.537

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để đánh giá kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của 95 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Lào Cai trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022.

Kết quả: Tỷ lệ kiến thức đạt về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường type 2 là 68,4%; điểm trung bình kiến thức là là 7,8 ± 2,1 trên tổng 13 điểm của thang đo. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về chế độ ăn uống là 58,9%; điểm trung bình thực hành của người bệnh là 14,0 ± 2,9 trên tổng 25 điểm của thang đo.

Kết luận: Kiến thức và thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện nội tiết tỉnh Lào Cai còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giáo dục sức khoẻ về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.537

Từ khóa

kiến thức và thực hành, dinh dưỡng, đái tháo đường type 2 knowledge and practice, nutrition, type 2 diabetes
PDF Download: 221 View: 319

Tài liệu tham khảo

International Diabetes Federation (2021). IDF Diabetes Atlas 10th ed, Edition. [online] Available at: https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/ [Accessed 10 November 2021]

International Diabetes Federation (2019). IDF Diabetes Atlas, 9th ed, Brussels. [online] Available at: https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/ [Accessed 5 November 2021]

Bộ Y tế (2020). Quyết định số 5481/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường type 2”, ban hành ngày 30/12/2020

Ayele A. A., et al (2017). Level of adherence to dietary recommendations and barriers among type 2 diabetic patients. Clinical Diabetes and Endocrinology, 8(1), pp. 1-5. doi: 10.1186/s40842-018-0070-7.

Lưu Thị Hương Giang (2013). Đánh giá tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 và một số yếu tố liên quan của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện 198 năm 2013. Tạp chí Y học Thực hành, 893(11), tr. 93-97.

Nguyễn Vũ Huyền Anh (2016). Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đồng Thị Thục Hằng (2015). Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống bệnh đái tháo đường type 2 của người dân từ 30 - 69 tuổi tại 3 xã huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Y học thực hành, (1019), tr. 48-50.

Hồ Phương Thúy (2018). Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), tr.7 - 14

Nguyễn Trọng Nhân (2019). Thay đổi kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019 sau giáo dục sức khỏe, Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Vũ Thị Tuyết Mai (2014). Kiến thức, thái độ và thực hành về chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Y học TP. Hồ Chí Minh, 18(5).

Bùi Nam Trung (2013). Kiến thức và thực hành về tuân thủ chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân Đái tháo đường type II, điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Tạp chí Y học thực hành, 867(4), tr. 3-6.

Phạm Hoàng Anh (2021). Thực trạng tuân thủ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện nội tiết trung ương năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí nghiên cứu y học, 146 (10), tr. 158 – 166.

Nguyễn Thế Hùng (2019). Tuân thủ điều trị ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Luận văn thạc sỹ Y tế Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng.

Vũ Văn Thành, Thân Thị Bình (2021). Kiến thức, thực hành về chế độ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 4 (1), tr. 57 – 65.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng