Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 464 View: 633

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. T., Nguyễn T. M. C., & Lại T. H. (2022). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định . Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(04), 124–133. https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.538

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 98 người bệnh được chẩn đoán đái tháo đường type 2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022.

Kết quả: Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 theo SGA: Có 81,6% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA A, 18,4% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA B, 0% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng SGA C. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, với tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường theo SGA (p > 0,05). Thói quen ăn uống, hút thuốc lá, hoạt động thể chất, khẩu phần ăn 24h có mối liên quan với tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết luận: Đa số người bệnh có tình trạng dinh dưỡng tốt (81,6%). Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn cho người bệnh đái tháo đường về chế độ dinh dưỡng bệnh lý, hành vi lối sống.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.04.538

Từ khóa

Tình trạng dinh dưỡng, yếu tố liên quan, đái tháo đường Nutritional status, related factors, diabetes mellitus
PDF Download: 464 View: 633

Tài liệu tham khảo

International Diabetes Federation (Belgium: 2021), IDF Diabetes Atlas.https://diabetesatlas.org/

W. Sami et al (2017), Effect of diet on type 2 diabetes mellitus: A review, Int J Health Sci (Qassim). 11(2), tr. 65-71.

Chinaza Awuchi, Chinelo Echeta và Igwe Victory (2020), Diabetes and the Nutrition and Diets for Its Prevention and Treatment: A Systematic Review and Dietetic Perspective. 6, tr. 5-19.

I. M. Stratton et al (2000), Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study, BMJ. 321(7258), tr. 405-12. doi: 10.1136/bmj.321.7258.405

R. Agarwalla, A. M. Saikia và R. Baruah (2015), Assessment of the nutritional status of the elderly and its correlates, J Family Community Med. 22(1), tr. 39-43.doi: 10.4103/2230-8229.149588

Thu Nguyen Thi Hoai et al (2019), Assessment of nutritional status in older diabetic outpatients and related factors in Hanoi, Vietnam, Journal of Multidisciplinary Healthcare. Volume 12, tr. 601-606. doi: 10.2147/JMDH.S194155

Đồng Thị Phương và các cộng sự. (2021), Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144(8), tr. 91-99.

Trịnh Thị Ngọc Huyền và các cộng sự. (2021), Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu Y học. 146(10), tr. 150-157.

Phạm Anh và các cộng sự. (2021), Thực trạng tuân thủ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2021 và một số yếu tố liên quan, Tạp chí Nghiên cứu Y học. 146, tr. 158-166.

Bộ giáo dục và đào tạo (2003), Hướng dẫn thực hiện phổ cập bậc trung học Thư viện pháp luật, truy cập ngày 25-8-2022, tại trang web https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Huong-dan-3420-THPT-thuc-hien-pho-cap-bac-Trung-hoc-98052.aspx.

Bùi Công Nguyên (2020), Kiến thức, thực hành tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viên E Trung ương năm 2019. Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành y khoa, Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội.

M. V. L. Saintrain et al (2019), Nutritional assessment of older adults with diabetes mellitus, Diabetes Res Clin Pract. 155, tr. 107819. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107819

Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Cẩm Luyến và Huỳnh Lê Thái Bão (2021), Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology,(46), tr. 191-197.

G. X. Liu et al (2017), Pilot study of the Mini Nutritional Assessment on predicting outcomes in older adults with type 2 diabetes. Geriatr Gerontol Int , 17(12), tr. 2485-2492. doi: 10.1111/ggi.13110

P. A. Engler, S. E. Ramsey và R. J. Smith (2013), Alcohol use of diabetes patients: the need for assessment and intervention, Acta Diabetol. 50(2), tr. 93-9. doi: 10.1007/s00592-010-0200-x

A. van de Wiel (2004), Diabetes mellitus and alcohol, Diabetes Metab Res Rev. 20(4), tr. 263-7. doi: 10.1002/dmrr.492

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng