Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 91 View: 147

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H., Nguyễn, T. H., Vũ, T. T. M., Nguyễn, T. T. N., Trần, N. Q., Lã, A. T., & Nguyễn, T. T. (2023). Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(05), 6–15. https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.668

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của các bà mẹ có con điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang được thực hiện trên 170 bà mẹ có con dưới 5 tuổi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023.

Kết quả: Về kiến thức có 54,4% (n=92) bà mẹ hiểu đúng về dấu hiệu sốt. Hiểu đúng về hậu quả sốt có thể gây co giật và mất nước điện giải lần lượt là 74,6% và 62,7%. Về thực hành thì có 76,9% dùng đúng nhiệt kế thủy ngân; dùng đúng liều hạ sốt chiếm 55,8%. Tuy nhiên, có 32,4% số bà mẹ chưa biết cách xử trí đúng khi trẻ bị sốt và 23.1% chưa biết khoảng cách giữa 02 lần dùng thuốc hạ sốt.

Kết luận: Tỉ lệ trẻ có tiền sử sốt lần 2 và co giật chiếm khá cao nhưng bà mẹ có kiến thức và thực hành đúng về xử trí sốt còn hạn chế. Cán bộ y tế, đặc biệt là điều dưỡng trực tiếp chăm sóc cần có kế hoạch tư vấn và truyền thông cho các bà mẹ về vấn đề này.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.668

Từ khóa

Kiến thức, Thực hành, xử trí sốt, bà mẹ, trẻ em Knowledge, practice, fever management, mothers, children
PDF Download: 91 View: 147

Tài liệu tham khảo

Bộ môn Nhi -Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Sổ tay xử trí lồng ghép bệnh trẻ em, Nhà xuất bản Y học. 2009

Đào Văn Phan. Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, 2005, tr 170-180.

Nguyễn Lân Đính. Cẩm nang chăm sóc và điều trị bệnh trẻ em, Nhà xuất bản Trẻ TpHCM, 2003, tr 30-32.

Phạm Hữu Trí – Trường Đại học Tây Nguyên, Sốt và sinh lý phản ứng sốt, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010, tr 3-13.

Phạm Thị Minh Đức. Sinh lý điều nhiệt, Giáo trình sinh lý học, Bộ môn Sinh Lý, Trường Đại Học Y Hà Nội. 2009

Nguyễn Thị Thanh. Những lưu ý khi trẻ sốt, Bệnh viện Nhi Đồng I thành phố Hồ Chí Minh. 2011.

Phạm Nhật An, Bộ môn Nhi -Trường Đại học Y Hà Nội. Sốt kéo dài ở trẻ em, Bài giảng Nhi khoa, 2000, tr 236-242.

Phan Thị Thu Anh. Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt- Sốt, Sinh lý bệnh và miễn dịch, Nhà xuất bản Y học, 2007, tr 132-139.

Vũ Thị Thanh Hoa. Thay đổi kiến thức, thực hành dự phòng và xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng [Luận văn thạc sỹ] - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 2019.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Linh Chi, Đinh Thị Hạnh. Kiến thức về tình trạng sốt ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2020, Tập 3 - Số 5, tr 80-86.

Awal khan, Hedayatullah Khan, Afsha Badshah Said, Aurang Zeb & Fak. Knowledge attitudes and practice of parents regarding Fever in children and its management at home. Original Article, 2015, vol 3. DOI:10.29052/IJEHSR.v3.i3.2015.01-05

Al – Eisa Y.A, Al- Zamil F.A., Sanie A. Home management of fever in children, Rational or ritual? IJCP; 2000, 54; 138-142.

Bong WT & Tan CE. Knowledge and Concerns of Parents Regarding Childhood Fever at a Public Health Clinic in Kuching, East Malaysia. J Med Sci. 2018 Oct 23; 6(10):1928-1933. doi: 10.3889/oamjms.2018.339.

Đỗ Thị Thu Mai và cộng sự. Kiến thức, Thực hành xử trí sốt cho trẻ dưới 5 tuổi của cha, mẹ và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2019, Sở khoa học công nghệ tỉnh Bình Dương . 2019.

Hồ Thị Bích, Doãn Thúy Quỳnh. Kiến thức, thái độ và cách chăm sóc trẻ sốt của người nuôi dưỡng trẻ, Tạp chí y học thực hành, 2013, số 3/2012.

Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự. Hiệu quả hạ nhiệt ở trẻ bị sốt cao chân tay lạnh bằng cách kết hợp thuốc hạ sốt và ủ ấm bằng đi tất tay, tất chân. 2007.

Hoàng Công Chánh. Quy trình đo nhiệt độ ở nách, Giáo trình thực tập điều dưỡng cơ bản, Bộ môn Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội. 2011.

Đặng Thị Hồng Ánh và cộng sự. Thực hành chăm sóc trẻ sốt của các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương và một số yếu tố liên quan năm 2017, 2017, Tập 01 - Số 01, Trường Đại học y tế công cộng.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng