Thực trạng tuân thủ tiêm của sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 947 View: 243

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., Nguyễn, T. M. C., Trần, T. H., Phạm, T. H., Đỗ, T. H., & Đinh, T. T. H. (2018). Thực trạng tuân thủ tiêm của sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(1), 83–88. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/83

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng chính quy thực tập lâm sàng.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 100 sinh viên đại học chính quy khoá 9 được quan sát và đánh giá thực hành tiêm an toàn trên người bệnh từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2016.

Kết quả: Sinh viên thực hiện tiêm an toàn sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn 100%; Sử dụng xe tiêm khi đi tiêm 97%; Sử dụng khay tiêm khi đi tiêm 50%; Có hộp đựng vật sắc nhọn ở gần nơi tiêm 90%; Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc 26%; Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua da 26%; Mang găng khi tiêm tĩnh mạch, truyền dịch, truyền máu 41%; Kim lấy thuốc đảm bảo vô khuẩn 78%; Tiêm thuốc đúng chỉ định 100%; Tiêm thuốc đúng thời gian 96%; Tiêm đúng vị trí 97%; Tiêm đúng góc kim so với mặt da 89%; Tiêm đúng độ sâu 88%; Rút pittông kiểm tra trước khi bơm thuốc 90%; Bơm thuốc đảm bảo hai nhanh một chậm 91%; Không dùng hai tay đậy nắp kim 74%; Cô lập ngay bơm kim tiêm đã nhiễm khuẩn trong hộp an toàn 99%.

Kết luận: Sinh viên hầu hết đều tuân thủ quy trình tiêm theo tiêu chuẩn tiêm an toàn, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt việc rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc và rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua da còn thấp.

Từ khóa

Safe Injection, compliance process, Nursing students Tiêm an toàn, tuân thủ quy trình tiêm, sinh viên Điều dưỡng
PDF Download: 947 View: 243
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng