Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều dưỡng tại 6 Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017. | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều dưỡng tại 6 Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017.

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 113 View: 137

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, Đại H., & Phạm, Q. H. (2018). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực điều dưỡng tại 6 Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(2), 78–83. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/97

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng nhân lực điều dưỡng tại 6 bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính.

Kết quả: Tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng tại tỉnh Thái Bình là 1/2 thấp hơn so với quy định tại Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV là 1/3 – 1/3,5. Nhân lực điều dưỡng nữ giới chiếm 84%. Có trình độ trung cấp chiếm 55,2% tại bệnh viện tuyến tỉnh và 62,4% tại bệnh viện tuyến huyện. Điều kiện làm việc đảm bảo yêu cầu công tác chiếm 67,6%. Có 18.8% điều dưỡng cho rằng công việc đang đảm nhận là quá nhiều.

Kết luận: Ban lãnh đạo các bệnh viện cần sắp xếp công việc cho điều dưỡng khoa học, hợp lý,tạo điều kiện cho điều dưỡng được tham gia học tập nâng cao trình độ, thúc đẩy điều dưỡng làm việc. Đối với điều dưỡng luôn chủ động trong công việc, cân đối công việc sao cho hiệu quả nhất đặc biệt đối với điều dưỡng nữ.

Từ khóa

nursing manpower, Human Resources nhân lực điều dưỡng, nguồn nhân lực
PDF Download: 113 View: 137
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng