[1]
Lê, T.H. và Nguyễn, T.H. 2018. Khảo sát sự hiểu biết về bệnh đái tháo đường của người bênh đái tháo đường type 2. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 1, 4 (tháng 10 2018), 21–25.