[1]
Mai, A. Đào, Đinh, T.P.H. và Trần, T.N. 2019. Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2, 3(1) (tháng 7 2019), 112–118.