[1]
Hồ, P.T. 2021. Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 4, 2 (tháng 6 2021), 28–39.