[1]
Hồ, P.T., Bàn, V.H., Nguyễn, N.A. và Hà, X.K. 2021. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của Điều dưỡng tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 4, 3 (tháng 9 2021), 06–16. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.339.