[1]
Trần, T.H. và Vũ, V.T. 2022. Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 4, 4 (tháng 1 2022), 77–86. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.385.