[1]
Hồ, T.L.V., Võ , T.H.C., Nguyễn, T.K.N., Hoàng, T.L.A., Trần, T.H. và Trần, T.K.T. 2022. Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 02 (tháng 5 2022), 49–60. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.414.