[1]
Trần, N.Y., Trịnh, T.T., Trịnh, T.H., Vũ, T.M.H. và Nguyễn, Đức T. 2022. Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn . Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 03 (tháng 6 2022), 62–71. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.443.