[1]
Trần, T.H.O. và Nguyễn, T.B.T. 2022. Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 02 (tháng 5 2022), 96–103. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.466.