[1]
Phạm, T.H. 2022. Thay đổi thực hành về phòng tái phát sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 . Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 5, 03 (tháng 7 2022), 80–89. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2022.03.496.