[1]
Phạm, T.S. và Lê, T.A.T. 2023. Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 02 (tháng 3 2023), 23–32. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.543.