[1]
Trần, T.H., Nguyễn, T.H., Vũ, T.T.M., Nguyễn, T.T.N., Trần, N.Q., Lã, A.T. và Nguyễn, T.T. 2023. Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 05 (tháng 8 2023), 6–15. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.668.