[1]
Nguyễn, V.D., Nguyễn, T.H., Đào, P.M., Lê, T.T., Bùi, T.H., Lê, T.T.H. và Nguyễn, V.G. 2023. Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 05 (tháng 8 2023), 16–24. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.703.