[1]
Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.L.A. và Nguyễn, Đình L. 2023. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 06 (tháng 11 2023), 60–66. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.744.