[1]
Lê, T.T.H., Phạm, Q.M. và Phan, T.N. 2023. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thắt ngực ổn định sau can thiệp động mạch vành qua da tại Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 6, 06 (tháng 11 2023), 67–75. DOI:https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.746.