[1]
Hồ, P.T. và Ngô, H.H. 2018. Thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 1, 2 (tháng 6 2018), 07–14.