(1)
Lại, T. T. X.; Lê, T. T.; Đinh, Q. B.; Dương, Đình D.; Nguyễn, T. D. Nâng Cao kiến thức phòng bệnh Ung Thư cổ tử Cung Cho phụ nữ đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định năm 2020. JNS 2020, 3, 125-132.