(1)
Trần, T. P.; Tăng, T. H.; Nguyễn, T. N.; Mỵ, T. H. Thực trạng Và một số yếu tố Liên Quan đến căng thẳng cảm Xúc của nữ Sinh Viên điều dưỡng chính Quy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. JNS 2020, 3, 226-234.