(1)
Hồ, P. T. Khảo sát thực trạng Và Nhu cầu đào tạo Liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang Giai đoạn 2021 - 2022. JNS 2021, 4, 28-39.