(1)
Phạm, T. T.; Trần, T. V. A. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Viêm ruột thừa Có biến chứng Và kết Quả điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định. JNS 2021, 4, 94-101.