(1)
Trần, T. H.; Vũ, V. T. Thay đổi kiến thức chăm sóc Trẻ Viêm phổi của Bà Mẹ Có Con dưới 2 tuổi Sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. JNS 2022, 4, 77-86.