(1)
Tống, T. H.; Vũ, V. Đẩu; Dương, Đình D.; Nguyễn, T. D. Thực trạng chất lượng cuộc sống của Bà Mẹ Có Con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình. JNS 2022, 4, 87-98.