(1)
Dương, T. N. M.; Khang, T. D. Thực trạng chăm sóc, Theo Dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại Khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021. JNS 2022, 5, 72-79.