(1)
Trần, N. Y.; Trịnh, T. T.; Trịnh, T. H.; Vũ, T. M. H.; Nguyễn, Đức T. Thay đổi tuân thủ Quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch Trong điều trị bàng Quang thần Kinh ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Sau tập huấn. JNS 2022, 5, 62-71.